Kon­tro­ver­si­el rig­mand hyre­de Ven­stre-poli­ti­ker Mor­ten Løk­ke­gaard til kri­se­hjælp om S‑sponsorat

Ven­stres EU-par­la­men­ta­ri­ker Mor­ten Løk­ke­gaard er en drif­tig mand. For par­tiets leder i Bruxel­les har ved siden af sit job som EU-par­la­men­ta­ri­ker i det skjul­te tjent gode pen­ge på at råd­gi­ve byg­ge­ma­ta­dor og Soci­al­de­mo­kra­tiets stor­do­nor Jes­per Sko­vs­gaard om net­op hans dona­tio­ner til Soci­al­de­mo­kra­ti­et, og hvor­dan han skul­le age­re over for byrå­det i Aal­borg, hvis han skul­le have lov til at byg­ge mere på en omstridt grund, end han måt­te. Mor­ten Løk­ke­gaard har mindst tjent 109.500 kro­ner på at råd­gi­ve S‑donoren, mens Løk­ke­gaard sad i Euro­pa-Par­la­men­tet for Ven­stre. Det viser en intern fak­tu­ra, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her