Kon­tro­ver­si­el tech-iværk­sæt­ter søg­te om offent­li­ge mid­ler med falsk ph.d.-titel

Den omstrid­te iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth smur­te tykt på, da hun bad den offent­li­ge pen­ge­tank Innova­tions­fon­den om mil­li­o­ner af kro­ner. Over fle­re omgan­ge præ­sen­te­re­de hun sig selv som inde­ha­ver af en beskyt­tet og respek­te­ret ph.d.-titel i “onli­ne læring” fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, viser doku­men­ter, som vi på Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Det hav­de hun ikke ret til, for hun har nem­lig aldrig fær­dig­gjort sin ph.d.-uddannelse, oply­ser Aal­borg Universitet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.