Kon­tro­ver­si­el tech-iværk­sæt­ter søg­te om offent­li­ge mid­ler med falsk ph.d.-titel

Den omstrid­te iværk­sæt­ter Sahra-Josep­hine Hjorth smur­te tykt på, da hun bad den offent­li­ge pen­ge­tank Innova­tions­fon­den om mil­li­o­ner af kro­ner. Over fle­re omgan­ge præ­sen­te­re­de hun sig selv som inde­ha­ver af en beskyt­tet og respek­te­ret ph.d.-titel i “onli­ne læring” fra Aal­borg Uni­ver­si­tet, viser doku­men­ter, som vi på Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Det hav­de hun ikke ret til, for hun har nem­lig aldrig fær­dig­gjort sin ph.d.-uddannelse, oply­ser Aal­borg Universitet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her