Kor­a­nen og ver­den bræn­der – hvem skal sluk­ke ilden?

Ver­den står i flam­mer. Kli­ma­kri­sen gør, at alt enten bli­ver kna­størt og bræn­den­de hedt, eller druk­ner i sky­brud. Men det er ikke ale­ne ver­den, der står i flam­mer. Det gør Kor­a­nen også, mus­li­mer­nes hel­li­ge bog. Tos­ser som Ras­mus Palu­dan fra Stram Kurs har i fle­re år pro­vo­ke­ret ved at tage rundt til ghet­to­er i Dan­mark og Sve­ri­ge og sæt­te ild til Kor­a­nen. Og en mas­se tos­ser i ghet­to­er­ne er bidt på kro­gen, sådan at Palu­dan skal poli­ti­be­skyt­tes 24–7. Tos­ser­ne har i det hele taget en fest i dis­se dage. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her