Kort­læg­ning over sær­li­ge råd­gi­ve­re: Rege­rin­gen ansæt­ter lob­byi­ster på livet løs

22 ud af rege­rin­gens 36 spin­dok­to­rer er tid­li­ge­re lob­byi­ster i inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner som Land­brug & Føde­va­rer, Dansk Indu­stri og Dansk Metal. 

Det viser en optæl­ling, Fri­heds­bre­vet har lavet over, hvor man­ge sær­li­ge råd­gi­ve­re, der har været ansat i en inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion, og hvor man­ge af dem, der har taget turen frem og til­ba­ge mel­lem inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og embedsværket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her