Efter afslø­ring af S‑lobbyist: Kræ­ver redegørelse

Jens Kra­mer Mik­kel­sen har som for­mand for den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pen­ge­klub eks­klu­siv adgang til rege­ring­s­top­pen. Der­for er det inter­es­sant, at han får skat­te­kro­ner for at påvir­ke de sam­me mini­stre, som han skra­ber pen­ge sam­men til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her