Krigerisk, tyrannisk og uberegnelig: Kritikken hagler ned over kendt Berlingske-chef fra tidligere og nuværende medarbejdere – chefredaktør er ked af det

Man siger, at hun næres af kon­flik­ter. Og at hun kan blive ube­hagelig, når hun vil have sin vil­je. En kul­turredak­tion, der egentlig ikke havde haft hang til dra­ma, følte sig kørt ned under gul­vbræd­derne, efter­ladt i granatchok af kul­turredak­tør og redak­tion­schef Anne Sophia Her­mansen, der har været en af Dan­marks mest kendte debat­tør­er gen­nem mange år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.