Kris­eråd­giveres hem­melige rolle afs­løret: Rådgav både B.T. og TV 2 om metoo-dokumentar

Michael Ulveman, adm. direktør og partner hos Ulveman & Børsting og tidligere særlig rådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Kom­mu­nika­tions­bu­reauet Ulve­man & Børst­ing rådgav både TV 2’s ledelse og B.T.’s chefredak­tør Michael Dyr­by, der har en for­tid på tv-sta­tio­nen, i forbindelse med doku­mentaren om sex­isme på TV 2. Det kan Fri­heds­brevet nu afs­løre på bag­grund af kilder tæt på for­lø­bet. Det kan være i strid med det etiske kodeks for råd­gi­vere, som Ulve­man & Børst­ing føl­ger, at fir­maet har råd­givet to parter i samme sag, hvis de har haft forskel­lige interesser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.