Kri­se­rå­d­gi­ve­res hem­me­li­ge rol­le afslø­ret: Råd­gav både B.T. og TV 2 om metoo-dokumentar

Michael Ulveman, adm. direktør og partner hos Ulveman & Børsting og tidligere særlig rådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ulve­man & Børsting råd­gav både TV 2’s ledel­se og B.T.’s che­fre­dak­tør Micha­el Dyr­by, der har en for­tid på tv-sta­tio­nen, i for­bin­del­se med doku­men­ta­ren om sexis­me på TV 2. Det kan Fri­heds­bre­vet nu afslø­re på bag­grund af kil­der tæt på for­lø­bet. Det kan være i strid med det eti­ske kodeks for råd­gi­ve­re, som Ulve­man & Børsting føl­ger, at fir­ma­et har råd­gi­vet to par­ter i sam­me sag, hvis de har haft for­skel­li­ge interesser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.