Kryp­tova­lu­ta som våben i kri­gen i Ukrai­ne: 25.000 rus­si­ske kon­ti låst

I kryp­tover­de­nen er det svært at sige kryp­to uden at sige Coin­ba­se – de rimer nær­mest på hin­an­den. For Coin­ba­se er en af ver­dens abso­lut stør­ste plat­for­me for han­del med kryp­tova­lu­ta, og de er nu stemp­let ind i kri­gen i Ukrai­ne i de gule og blå far­ver. Coin­ba­se har fun­det 25.000 mistæn­ke­li­ge rus­si­ske kon­ti på sin plat­form og låst dem. Det bety­der, at de rus­si­ske eje­re ikke kan benyt­te sig af deres kon­ti. Det skri­ver Coin­ba­se på sin hjemmeside. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her