Kryp­tova­lu­ta som våben i kri­gen i Ukrai­ne: 25.000 rus­si­ske kon­ti låst

I kryp­tover­de­nen er det svært at sige kryp­to uden at sige Coin­ba­se – de rimer nær­mest på hin­an­den. For Coin­ba­se er en af ver­dens abso­lut stør­ste plat­for­me for han­del med kryp­tova­lu­ta, og de er nu stemp­let ind i kri­gen i Ukrai­ne i de gule og blå far­ver. Coin­ba­se har fun­det 25.000 mistæn­ke­li­ge rus­si­ske kon­ti på sin plat­form og låst dem. Det bety­der, at de rus­si­ske eje­re ikke kan benyt­te sig af deres kon­ti. Det skri­ver Coin­ba­se på sin hjemmeside. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.