“Kryster-agtigt” og “ret usselt”: Poli­ti­ke­re kri­ti­se­rer kul­tur­mi­ni­ste­ren og rege­rin­gen for at gem­me sig i debat­ten om VM i Qatar

Mens sand­kor­ne­ne hvirv­ler om ører­ne på det dan­ske lands­hold og deres che­fer i DBU under VM i Qatar, sid­der det offi­ci­el­le Dan­mark der­hjem­me. Fun­ge­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) kan desvær­re ikke tage af sted, lyder det. Det er ikke, for­di der er tale om en boy­kot eller en pro­test eller noget, der klin­ger der­he­nad. Det er af prak­ti­ske årsa­ger. “Jeg er kun fun­ge­ren­de kul­tur­mi­ni­ster og kan i den egen­skab ikke rej­se,” sag­de Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) til Poli­ti­ken den 9. novem­ber. Skal man tage det for påly­den­de, må det bety­de, at hun egent­lig ger­ne vil­le have været i Qatar, hvis hun alt­så kun­ne. Og det er, selv­om Dan Jør­gen­sen (S) lige har været i Egyp­ten som fun­ge­ren­de kli­ma­mi­ni­ster til FN’s kli­ma­kon­fe­ren­ce COP27. Hals­bo­es for­kla­ring giver Enheds­li­stens Søren Søn­der­gaard og Ven­stres Jan E. Jør­gen­sen ikke meget for. De mener, at rege­rin­gen som en anden skild­pad­de gem­mer sig for problemerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.