Kul­tur­chok­kets velsignelse

Vi har brug for antro­po­lo­gi­en, hvis vi vil gar­de­re os mod ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser som finanskri­sen i 2008 eller pan­de­mi­en i 2020. Det mener Gil­li­an Tett, chef for Finan­ci­al Times’ redak­tion i USA, i sin nye bog … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.