Kupmagere, hemmelige møder og lange knive – forstå nedsmeltningen i Dansk Folkeparti

Fire medlem­mer af Dan­sk Folkepar­ti havde netop meldt sig ud af par­ti­et, og den efter­føl­gende dag ful­gte et femte. Afhop­perne smækkede med døren. En række kilder fortæller til Fri­heds­brevet, at en lille gruppe i Dan­sk Folkepar­ti i løbet af de sen­este to år har holdt hem­melige møder for at stække den nu tidligere par­ti­for­mand Kris­t­ian Thule­sen Dahl. Den hem­melige gruppe bestod også af par­timedlem­mer uden for Chris­tians­borg og en stribe par­ti­sol­dater med tætte bånd til Dan­sk Folkepar­tis Ung­dom (DFU), lyder beretningerne. Men flere af medlem­merne af den påståede hem­melige aktion­s­gruppe afvis­er sam­tidig al kend­skab til en hem­melig gruppe med skum­le plan­er om mytteri. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.