Kurt Strand sab­le­de popu­lært DR-pro­gram ned i Kri­ste­ligt Dag­blad, efter hans kone blev flyt­tet væk fra sam­me pro­gram – nu for­try­der avisen

Medie­kom­men­ta­tor og jour­na­list Kurt Strand har set sig sur på DR’s nye stra­te­gi, sær­ligt i for­bin­del­se med omlæg­nin­gen af P1-pro­gram­met Ori­en­te­ring. Men han glem­mer at næv­ne, at hans kone har været ansat på pro­gram­met i man­ge år – ind­til stra­te­gi­en gik ud over hende. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her