Kvin­der om præst ankla­get for adskil­li­ge kræn­kel­ser: “Han hav­de et modus operandi”

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Den 23. marts 2023 er det nøj­ag­tig to år siden, Køben­havns biskop modt­og den medi­eom­tal­te kla­ge, som star­te­de en lavi­ne af skan­da­ler for ken­dis­præ­sten Flem­m­ing Pless. Han har blandt andet været gen­stand for adskil­li­ge kri­ti­ske artik­ler, en tje­ne­ste­mands­sag ved Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et og et hav af ankla­ger om kræn­ken­de adfærd. Nu sam­ler Fri­heds­bre­vet histo­ri­en om den kulør­te præst gen­nem inter­views med fle­re nye kilder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her