Kyli­an Mbap­pé bli­ver hjem­me hos mor

Kyli­an Mbap­pé bli­ver i Qatar-kon­trol­le­re­de Paris Saint-Ger­main, og Real Madrid er nu ladt til­ba­ge med opspa­re­de mid­ler og dit­to fru­stra­tio­ner. Fri Spark opsum­me­rer en af moder­ne fod­bolds stør­ste og mest kon­tro­ver­si­el­le trans­fer­føl­je­to­ner for­ud for Dan­marks land­skamp mod Frank­rig, der stil­ler med net­op det 23-åri­ge mega­ta­lent i front­linj­en. Og hvad er det, hoved­per­so­nens mor har bidra­get med, udover gode atle­ti­ske gener, til hele affæren? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her