Kyli­an Mbap­pé bli­ver hjem­me hos mor

Kyli­an Mbap­pé bli­ver i Qatar-kon­trol­le­re­de Paris Saint-Ger­main, og Real Madrid er nu ladt til­ba­ge med opspa­re­de mid­ler og dit­to fru­stra­tio­ner. Fri Spark opsum­me­rer en af moder­ne fod­bolds stør­ste og mest kon­tro­ver­si­el­le trans­fer­føl­je­to­ner for­ud for Dan­marks land­skamp mod Frank­rig, der stil­ler med net­op det 23-åri­ge mega­ta­lent i front­linj­en. Og hvad er det, hoved­per­so­nens mor har bidra­get med, udover gode atle­ti­ske gener, til hele affæren? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.