Læger, der hav­de fået pen­ge fra Novo Nor­disk, roste slan­ke­mid­del: “De fun­ge­rer som en slags medi­cin­ske influencers”

En ræk­ke frem­træ­den­de læger har ikke oplyst, at de har mod­ta­get pen­ge fra Novo Nor­disk, når de har udtalt sig posi­tivt om medi­ci­nal­fir­ma­ets nye slan­ke­mid­del Weg­ovy i medi­er­ne. Kla­re inter­es­se­kon­flik­ter og meget pro­ble­ma­tisk for læger­ne, siger kri­ti­ke­re. Fle­re af læger­ne erken­der nu fejl. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her