Læk­ke­de fak­tu­ra­er afslø­rer: Sådan hjalp Soci­al­de­mo­kra­ti­et med at hem­me­lig­hol­de rig­mands donation

Aal­borg Kom­mu­ne gav den kon­tro­ver­si­el­le, loka­le rig­mand Jes­per Sko­vs­gaard 100.000 skat­te­kro­ner som et bidrag til det popu­læ­re TV2-pro­gram ‘Nybyg­ger­ne’ i 2017. Få måne­der sene­re kana­li­se­re­de Jes­per Sko­vs­gaard via tre for­skel­li­ge sel­ska­ber 50.000 kro­ner ind til Soci­al­de­mo­kra­tiets lokal­for­e­ning, hvor den sid­den­de S‑borgmester Tho­mas Kastrup-Lar­sen er spids­kan­di­dat. Nu viser det sig, at Soci­al­de­mo­kra­ti­et i Aal­borg hjalp rig­man­den med at hol­de dona­tio­ner­ne under rada­ren og der­med omgå lovgivningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.