Lækket Khader-rapport: Sådan kunne Weekendavisens artikel også have set ud

Week­en­davisens chefredak­tør, Mar­tin Kras­nik, hold­er stædigt fast i, at avisen udval­gte og bragte pas­sager fra den ellers fortrolige Khad­er-rap­port helt “nøgternt”.  Det anfægter under­søgelsens navn­givne kvin­der, som men­er, at his­to­rien er vin­klet til Nas­er Khaders fordel. Og Fri­heds­brevet kan nu beskrive væsentlige detal­jer, som ikke fremgik af Week­en­davisens artikel. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.