Lars Løk­ke: Rege­rin­gen har ikke beslut­tet sig om dan­ske børn i Syrien

Inden val­get tal­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen i stær­ke ven­din­ger om, hvor­for det var klok­ke­klart, at rege­rin­gen bur­de tage de sid­ste fem børn hjem fra de syri­ske lej­re sam­men med deres mødre. Nu er han ble­vet uden­rigs­mi­ni­ster. Sagen er hans ansvars­om­rå­de. Og Løk­kes reto­rik om spørgs­må­let er ble­vet mere vag. Spørgs­må­let er ikke afkla­ret inter­nt i den nye rege­ring, lød udmel­din­gen fra uden­rigs­mi­ni­ste­ren ons­dag, da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­re­de ham. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her