Leder af ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer: Kor­an­loven var ikke ble­vet til noget uden os

Da den såkald­te kor­an­lov blev til vir­ke­lig­hed i Dan­mark, var det vig­tigt for uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) at slå fast, at det var på rege­rin­gens eget ini­ti­a­tiv. Men den udlæg­ning går Palæsti­nas ambas­sa­dør og leder af de ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer i Dan­mark, Manu­el Has­sas­si­an, nu i ret­te med i et opsigtsvæk­ken­de inter­view. Han for­tæl­ler, at kor­an­loven aldrig var ble­vet ind­ført uden hans, ambas­sa­dø­rer­nes og de mus­lim­ske lan­des fæl­les pres på Danmark. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her