Leder for Frie Grønne har lavet skrupforkerte regnskaber

Den poli­tiske led­er for Frie Grønne, Sikan­dar Sid­dique, har omfat­tende rod og fejl i de reg­n­sk­aber, som han har aflev­eret til Erhvervsstyrelsen for sit kon­sulentsel­skab Regi­is Group IVS. Det kan Fri­heds­brevet fortælle på bag­grund af en gen­nem­gang af sel­sk­a­bets to sen­este reg­n­sk­aber og to ekspert­ers vur­der­ing. Begge fejl­be­hæft­ede reg­n­sk­aber er aflev­eret til myn­dighed­erne, mens par­tiled­eren har sid­det i Folketinget.  Ekspert­erne vur­der­er, at der er tale om klokkeklare overtrædelser af årsregnskabsloven. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.