Mads fra Rød­ov­re blev ugens navn i Pre­mi­er League

Hvor­for fik ugens næst­mest omtal­te dan­ske fod­bold­spil­ler stort set ingen spil­le­tid, den­gang Hjør­ring hav­de et hold i Super­liga­en? Mads Roer­s­lev, der lige nu ople­ver sit gen­nem­brud i Pre­mi­er League med Brent­ford FC, giver sva­ret i ugens Fri Spark. Vi run­der af med sid­ste nyt fra Qatar og gam­melt nyt fra Mid­del­fart (hos ugens mest omtal­te dan­ske spil­ler). God for­nø­jel­se – og god fodboldweekend! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.