Mads fra Rød­ov­re blev ugens navn i Pre­mi­er League

Hvor­for fik ugens næst­mest omtal­te dan­ske fod­bold­spil­ler stort set ingen spil­le­tid, den­gang Hjør­ring hav­de et hold i Super­liga­en? Mads Roer­s­lev, der lige nu ople­ver sit gen­nem­brud i Pre­mi­er League med Brent­ford FC, giver sva­ret i ugens Fri Spark. Vi run­der af med sid­ste nyt fra Qatar og gam­melt nyt fra Mid­del­fart (hos ugens mest omtal­te dan­ske spil­ler). God for­nø­jel­se – og god fodboldweekend! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her