Mærsk-fabrik solgte våben til CIA og berygtet våbenhandler – blev brugt til kupforsøg

Efter Anden Ver­den­skrig sol­gte den Mærsk-ejede våben­fab­rik Dan­sk Indus­tri Syn­dikat – i folke­mu­nde blot Rif­fel­syn­dikatet – store mængder våben til en virk­somhed med meget tætte bånd til CIA, som samar­be­jd­ede med en berygtet, ung våben­han­dler. Det vis­er hidtil ubeskrevne doku­menter fra Rigsarkivet, som Fri­heds­brevet har gen­nemgået og sam­men­holdt med oplysninger fra CIA’s arkiv. Sam­let set teg­n­er sig et billede af, at Mærsk-fab­rikkens danske våben blev brugt som et instru­ment i et kup­forsøg i Cos­ta Rica i Melle­mameri­ka i 1950’erne.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.