Mær­sk i fly­ver­skjul om kon­tro­ver­si­elt vaccinekrav

Fri­heds­bre­vet har siden slut­nin­gen af for­ri­ge uge – uden held – for­søgt at få svar på, om rederi­gi­gan­ten Mær­sk vil hol­de fast i det krav om cor­o­na­vac­ci­ne, som top­chef Søren Skou præ­sen­te­re­de i Ber­ling­s­ke den 3. novem­ber. Den simp­le årsag er, at sel­ska­bets pres­se­tje­ne­ste behæn­digt har duk­ket sig og und­ve­get at sva­re på det. Utal­li­ge opkald, mails og sms’er fra Fri­heds­bre­vet er nem­lig ikke ble­vet besvaret. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.