Mær­sk-skib smug­le­de våben til Indo­nesi­en midt under blo­digt folkedrab

Et Mær­sk-skib sej­le­de et par­ti ame­ri­kan­ske våben for­klædt som møb­ler til Indo­nesi­en, mens et blo­digt fol­ked­rab udspil­le­de sig i lan­det. Det viser fri­giv­ne, hem­me­ligstemp­le­de ame­ri­kan­ske doku­men­ter fra Natio­nal Securi­ty Archi­ve. Iføl­ge de hem­me­ligstemp­le­de doku­men­ter, fore­gik våben­sejlad­sen i novem­ber 1965. Det var blot halvan­den måned, efter det indo­ne­si­ske mili­tær hav­de påbe­gyndt mas­sa­kren, der sene­re blev kendt som et af ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste og mest bruta­le fol­ked­rab med mindst 500.000 dræbte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.