Mær­sk-skib smug­le­de våben til Indo­nesi­en midt under blo­digt folkedrab

Et Mær­sk-skib sej­le­de et par­ti ame­ri­kan­ske våben for­klædt som møb­ler til Indo­nesi­en, mens et blo­digt fol­ked­rab udspil­le­de sig i lan­det. Det viser fri­giv­ne, hem­me­ligstemp­le­de ame­ri­kan­ske doku­men­ter fra Natio­nal Securi­ty Archi­ve. Iføl­ge de hem­me­ligstemp­le­de doku­men­ter, fore­gik våben­sejlad­sen i novem­ber 1965. Det var blot halvan­den måned, efter det indo­ne­si­ske mili­tær hav­de påbe­gyndt mas­sa­kren, der sene­re blev kendt som et af ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste og mest bruta­le fol­ked­rab med mindst 500.000 dræbte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her