Magt­fuld topem­beds­mand adva­re­de – nu har lan­dets uni­ver­si­te­ter tabt over en halv mil­li­ard kroner

De stats­fi­nan­si­e­re­de uni­ver­si­te­ter har tabt 594 mil­li­o­ner kro­ner i 2022 på at spe­ku­le­re i aktier og obliga­tio­ner. Det sker sam­ti­dig med, at fle­re af lan­dets uni­ver­si­te­ter i for­vej­en bok­ser geval­digt med at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. En intern mail afslø­rer, at en af lan­dets abso­lut mest magt­ful­de embeds­mand – for fle­re år siden – i skar­pe ven­din­ger adva­re­de mod investeringerne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her