Magt­fuld topem­beds­mand adva­re­de – nu har lan­dets uni­ver­si­te­ter tabt over en halv mil­li­ard kroner

De stats­fi­nan­si­e­re­de uni­ver­si­te­ter har tabt 594 mil­li­o­ner kro­ner i 2022 på at spe­ku­le­re i aktier og obliga­tio­ner. Det sker sam­ti­dig med, at fle­re af lan­dets uni­ver­si­te­ter i for­vej­en bok­ser geval­digt med at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men. En intern mail afslø­rer, at en af lan­dets abso­lut mest magt­ful­de embeds­mand – for fle­re år siden – i skar­pe ven­din­ger adva­re­de mod investeringerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.