Mai Merca­do vil­le lap­pe hul­ler i loven om par­ti­støt­te – men Kon­ser­va­ti­ves par­ti­folk er klar til at omgå sam­me regler

Mai Mercado præsenterer samfundsprisen 2022, der i år går til julemærkefonden under Det Konservative Folkepartis landsråd i Tivoli Congress Center i København, lørdag den 10. september 2022.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Udadtil har den kon­ser­va­ti­ve poli­ti­ker og for­hen­væ­ren­de bør­ne- og soci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do meldt sig klar til at ændre reg­ler­ne for par­ti­støt­te. For de nuvæ­ren­de reg­ler åbner nem­lig for, at én per­son kan done­re fle­re min­dre beløb til sam­me poli­ti­ker og omgå reg­ler­ne. Sådan lød ana­ly­sen i hvert fald fra Mai Merca­do i 2021 i et inter­view med Poli­ti­ken. Nu viser det sig, at kas­se­re­ren i Kon­ser­va­ti­ves væl­ger­for­e­ning i Oden­se detal­je­ret vej­le­der virk­som­hed­s­e­je­ren Mads Grøn­lund Dine­sen i, hvor­dan han kan lave net­op “Britt Bager-fin­ten” for at over­fø­re 50.000 kro­ner ano­nymt til Mai Merca­dos valgkamp. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.