Mail afslø­rer: Novo Nor­disk skul­le bru­ge top­læ­gers udskæld­te forsk­ning til at få tilskud

Tre kon­tro­ver­si­el­le stu­di­er betalt af Novo Nor­disk og udført af blandt andet fed­me­læ­ger og et kon­su­lent­hus skul­le bru­ges i kam­pen for at opnå til­skud til fed­me­me­di­cin, afslø­rer mail fra Novo Nordisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her