Mar­tin Lide­gaards par­ti­folk på skjult opta­gel­se om hem­me­lig dona­tion: “Det er der ikke en kæft, der opdager”

Sofie Carsten Nielsen (RV), Martin Lidegaard (RV) og Andreas Steenberg (RV) før Folketingets åbning på Christiansborg Slot i København, tirsdag den 4. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Radi­ka­le Ven­stre føjes nu til listen over par­ti­er, hvor der vej­le­des i at omgå reg­ler­ne for par­ti­støt­te, så selv sto­re dona­tio­ner kan hol­des hem­me­li­ge for offent­lig­he­den. Radi­ka­le Ven­stres lokal­for­e­ning i Ruder­s­dal Kom­mu­ne ken­der til “Britt Bager-fin­ten”, viser en skjult opta­gel­se, hvor en fri­vil­lig par­ti­me­d­ar­bej­der med ansvar for dona­tio­ner selv brin­ger meto­den på banen. Det sker, da den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te erhvervs­mand Mads Grøn­lund Dine­sen på Fri­heds­bre­vets for­an­led­ning fin­ge­rer, at han vil done­re 50.000 kro­ner ano­nymt til tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Lide­gaards kampag­ne. En anden meto­de, som par­ti­me­d­ar­bej­de­ren brin­ger på banen, går ud på, at min­dre dona­tio­ner kan spre­des ud på fle­re kandidater. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her