Med Mode­ra­ter­ne vil Løk­ke løse et pro­blem, han selv har været med til at skabe

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er på rund­t­ur i medi­er­ne med en alvor­lig diag­no­se af dansk poli­tik, som, han mener, er fros­set fast i det rene “ingen­ting”. Med sig har han også kuren: Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske pro­gram, der med ni “for­an­drings­for­slag” skal være med til at genop­li­ve den stivfros­ne patient. I et inter­view med Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler lan­dets tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster om selv at være en del af pro­ble­met og om vig­tig­he­den af at være “fuldt klar”, før Mode­ra­ter­ne lader sig stif­te som et nyt poli­tisk parti. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her