Med Mode­ra­ter­ne vil Løk­ke løse et pro­blem, han selv har været med til at skabe

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er på rund­t­ur i medi­er­ne med en alvor­lig diag­no­se af dansk poli­tik, som, han mener, er fros­set fast i det rene “ingen­ting”. Med sig har han også kuren: Mode­ra­ter­nes poli­ti­ske pro­gram, der med ni “for­an­drings­for­slag” skal være med til at genop­li­ve den stivfros­ne patient. I et inter­view med Fri­heds­bre­vet for­tæl­ler lan­dets tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster om selv at være en del af pro­ble­met og om vig­tig­he­den af at være “fuldt klar”, før Mode­ra­ter­ne lader sig stif­te som et nyt poli­tisk parti. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.