Med Nietzs­che som gui­de til det 21. århund­re­des geopolitik

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Arta Moe­i­ni, som er forsk­nings­di­rek­tør på tæn­ket­an­ken Insti­tu­te for Pea­ce & Diplo­ma­cy i Was­hin­g­ton D.C. og eks­pert i den tyske filo­sof Fri­edrich Nietzs­che (1844–1900).

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her