Medar­be­jdere i skan­dale-sel­skab scor­er kassen

Det grønlandske flag: Erfalasorput i Nuuk, fredag den 2. april 2021. Der afholdes valg til parlamentet i Grønland den 6. april. (Foto: Emil Helms/Scanpix 2021)

Det er en lukra­tiv tjans at være ansat i det grøn­landske sel­skab Nuuk City Devel­op­ment, der er involveret i en skan­dale­sag i Grøn­land, hvor flere har mis­tet job­bet den sen­este tid. Det kom­munalt ejede ejen­doms­sel­skab, som har flere danske bestyrelsesmedlem­mer, er under mis­tanke for sam­men­bland­et økono­mi og for at have gen­nem­ført en række pro­jek­ter uden poli­tisk god­k­endelse. Sel­sk­a­bets seks fuldtid­sansat­te delte 7,3 mil­lion­er kro­ner mellem sig i 2020 eksklu­siv pen­sion, vis­er regnskabet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.