Mens krigen raser, shopper Europas velhavere nye statsborgerskaber

Mens ukrainere i tusind­vis fly­gter fra død og krig, så vinker de rigeste vesteu­ropæere i lande som Tysk­land, Frankrig og sågar Dan­mark farvel til kon­ti­nen­tet og søger alter­na­tive stats­borg­er­sk­aber under mere fre­delige him­mel­strøg. Fri­heds­brevet har inter­viewet den schweiziske advokat Dr. Chris­t­ian Kälin, for­mand for virk­somhe­den Hen­ley & Part­ners, der er ver­dens førende virk­somhed i at hjælpe klien­ter med at få alter­na­tive ophold­stil­ladelser og statsborgerskaber. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.