Mens kvik­test-mil­liarderne rullede ind, blev ansat­te i Copen­hagen Med­ical sat til at pynte på tilfredshedsundersøgelser

Covid-19 testcenter skilt ved Ofelia Plads. Copenhagen Medical Covid-19 testcenter skilt

Når op mod 100.000 borg­ere i Region Hov­ed­staden dagligt kom for­bi et af Copen­hagen Med­icals test­cen­tre, blev de efter udført coro­nat­est bedt om at svare på en til­fred­shed­sun­der­søgelse. Nu vis­er det sig, at Copen­hagen Med­icals egne ansat­te også har svaret på spørgeske­maet for at puste resul­tater­ne op. Det vis­er interne kor­re­spon­dancer, som Fri­heds­brevet har fået ind­sigt i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.