Merkel og Putin er pro­duk­ter af samme sys­tem, men de kom ud i hver sin ende

Ifølge Mar­ton er opskriften på Merkels suc­ces, at hun er tålmodig, for­sigtig, sys­tem­a­tisk og udhold­ende. Hun tager sjældent chancer og ven­ter gerne med at træffe beslut­ninger, til hun har den nød­vendi­ge opbakn­ing i opin­io­nen og For­bunds­da­gen. De egen­sk­aber har hjulpet hende både som nation­al led­er i Tysk­land og som aktør på den inter­na­tionale scene i forhold til så forskel­lige kol­leger som Vladimir Putin og Xi Jin­ping i øst og til George W. Bush og Barack Oba­ma i vest. Merkel, siger Mar­ton, er noget så sjældent som en poli­tik­er, der ikke søger opmærk­somhed eller har behov for at være i cen­trum, snarere tvær­ti­mod. I sine 16 år ved magten har hun ikke været ramt af en eneste skan­dale. Og så er hun som præste­dat­ter troende luther­an­er. Mar­ton kalder hende en ego-fri poli­tik­er og men­er, at omver­de­nen først vil værd­sætte Merkels ind­sats nu, da hun er trådt tilbage. Hun står for mod­er­a­tion og kon­sen­sussø­gen og respekt for lov og orden. Kvaliteter som man set fra USA forbinder Tysk­land med. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.