Metal­træt­hed og hiphop-assister

”I am run­ning out of ener­gy,” for­kla­re­de Jür­gen Klopp, da han annon­ce­re­de sit snar­li­ge far­vel til Liver­pool FC, og lige præ­cis mang­len­de ener­gi duer jo ikke, når man spil­ler heavy metal-fod­bold. Fri Spark taler i den­ne udga­ve med for­fat­te­ren til mar­ke­dets bed­ste Klopp-bio­gra­fi om både den tyske træ­ners og Liver­pool FC’s per­spek­ti­ver for frem­ti­den, inden vi afsø­ger såvel pro­duk­tion som talent hos FC Køben­havns nytil­kom­ne hobby-hiphop-producer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her