Mette Fred­erik­sen afvis­er kend­skab til S‑storsponsors samar­be­jde med HA-præsident

Statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen afvis­er ethvert kend­skab til et samar­be­jde mellem bygge­mata­doren Jes­per Skovs­gaard, der ved sid­ste valg var blandt Socialdemokrati­ets vigtig­ste økonomiske støt­ter, og bygge­fir­maet NCN Byg­geri, som er ejet af Nick Carsten Nielsen, der ifølge Fri­heds­brevets oplysninger er Hells Angels-præsi­dent på Fyn. Det for­t­alte statsmin­is­teren på Folkemødet på Born­holm, da Fri­heds­brevet præsen­terede hende for oplysningerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.