Met­te Fre­de­rik­sen hol­der par­ti­le­de­re uden­for i Lars Findsen-sagen

Højst opsigtsvæk­ken­de valg­te stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen at bry­de den tåge af tavs­hed, der ellers har omgær­det sagen om den fængs­le­de FE-chef Lars Find­sen. Det ske­te under spør­ge­ti­men i Fol­ke­tin­get i tirs­dags, hvor Ven­stres for­mand, Jakob Elle­mann-Jen­sen, kri­ti­se­re­de, at sagen er totalt mørklagt for offent­lig­he­den. Det faldt tyde­lig­vis Met­te Fre­de­rik­sen for bry­stet: “Det er net­op sådan, at Ven­stres for­mand selv­føl­ge­lig er infor­me­ret om, hvad der er ind­hol­det af den her sag, nøj­ag­tig som det bør være i et demo­kra­ti,” sag­de hun. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.