Met­te Fre­de­rik­sen hol­der par­ti­le­de­re uden­for i Lars Findsen-sagen

Højst opsigtsvæk­ken­de valg­te stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen at bry­de den tåge af tavs­hed, der ellers har omgær­det sagen om den fængs­le­de FE-chef Lars Find­sen. Det ske­te under spør­ge­ti­men i Fol­ke­tin­get i tirs­dags, hvor Ven­stres for­mand, Jakob Elle­mann-Jen­sen, kri­ti­se­re­de, at sagen er totalt mørklagt for offent­lig­he­den. Det faldt tyde­lig­vis Met­te Fre­de­rik­sen for bry­stet: “Det er net­op sådan, at Ven­stres for­mand selv­føl­ge­lig er infor­me­ret om, hvad der er ind­hol­det af den her sag, nøj­ag­tig som det bør være i et demo­kra­ti,” sag­de hun. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her