Mini­ster skal i sam­råd: PTSD-ramt og selv­mord­s­tru­et kvin­de blev næg­tet før­tids­pen­sion, for­di hun var for syg til at bevi­se, at hun ikke kun­ne arbejde

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til doorstep i Beskæftigelsesministeriet efter forhandlinger om ny arbejdsmiljøaftale torsdag den 30. marts 2023.. (Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix)

En selv­mord­s­tru­et og PTSD-ramt kvin­de, der er for syg til at arbej­de, er i åre­vis ble­vet afvist ret­ten til før­tids­pen­sion, da hun ikke har kun­net arbejds­prø­ves af sin kom­mu­ne. Det er sket, på trods af at skif­ten­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­stre har fast­slå­et, at syge bor­ge­re ikke skal tvin­ges i akti­ve­ring, hvis det kan for­vær­re deres til­stand. Efter Fri­heds­bre­vets afdæk­ning af sagen bli­ver beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­boe (S) nu kaldt i samråd. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her