Min­is­teri­um kørte tæt par­løb med kli­masyn­der om kon­tro­ver­siel gasled­ning: Embeds­folk blev grundigt ori­en­teret om lobbyarbejde

Der føjes nu et opsigtsvækkende nyt lag til fortællin­gen om den kon­tro­ver­sielle gasled­ning, som regerin­gen har beslut­tet at etablere på Lol­land-Fal­ster til stor gavn for lan­dets næst­største kli­masyn­der i skikkelse af sukker­fab­rikken Nordic Sug­ar. For allerede flere måned­er inden beslut­nin­gen offi­cielt blev ved­taget og meldt ud, indgik ledende embeds­folk i Klima‑, Energi‑, og Forsyn­ingsmin­is­teri­et i et særde­les tæt par­løb med fab­rikken Nordic Sug­ar, som har store økonomiske inter­ess­er i gasledningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.