Mode­ra­ter­ne frem­hæ­ver grup­pe­for­mand som svi­ne­bon­de, der støt­ter CO2-afgift på land­brug – men hans land­brug luk­ke­de for otte år siden

Med knæ­et godt begra­vet i hal­men, fød­der­ne truk­ket i lan­ge grøn­ne gum­mi­støv­ler og et stort svin ved sin side, giver Mode­ra­ter­nes grup­pe­for­mand, Hen­rik Frand­sen, den som model i en ny SoMe-kampag­ne fra rege­rings­par­ti­et. “Der er også bøn­der, som går ind for en CO2-afgift på land­bru­get,” lyder det i tek­sten til bil­le­det, der for det utræ­ne­de øje portræt­te­rer Hen­rik Frand­sen som net­op det. Men Hen­rik Frand­sen har ikke haft svin eller dyr­ket land­brug siden 2016. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her