Mode­ra­ter­nes spids­kan­di­dat lave­de “sjov”, da han tak­ke­de ja til dona­tion på 50.000 kro­ner: “Det er den san­de forklaring”

Lars Løkke Rasmussens Moderaterne holder stiftende årsmøde i DGI Huset Vejle. Tidligere teaterdirektør Jon Stephensen taler om kulturstøtte på mødet i Moderaterne. Vejle søndag 5. maj 2022.

Det var fis og bal­la­de, da spids­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne i Køben­havn, Jon Step­hen­sen, tak­ke­de ja til at mod­ta­ge en hem­me­lig dona­tion. Glæ­den lød ellers oprig­tigt stor, da den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te erhvervs­mand Mads Dine­sen hen­vend­te sig til den tid­li­ge­re tea­ter­di­rek­tør med et til­bud om at done­re 50.000 kro­ner – under krav om ano­ny­mi­tet. “Hold da op, det er jeg sgu tak­nem­me­lig for. Det kom­mer på et tørt sted,” siger Jon Step­hen­sen på Fri­heds­bre­vets skjul­te opta­gel­ser, hvor man også kan høre ham garan­te­re, at over­førs­len for­bli­ver anonym. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.