Mode­ra­ter­nes spids­kan­di­dat lave­de “sjov”, da han tak­ke­de ja til dona­tion på 50.000 kro­ner: “Det er den san­de forklaring”

Lars Løkke Rasmussens Moderaterne holder stiftende årsmøde i DGI Huset Vejle. Tidligere teaterdirektør Jon Stephensen taler om kulturstøtte på mødet i Moderaterne. Vejle søndag 5. maj 2022.

Det var fis og bal­la­de, da spids­kan­di­dat for Mode­ra­ter­ne i Køben­havn, Jon Step­hen­sen, tak­ke­de ja til at mod­ta­ge en hem­me­lig dona­tion. Glæ­den lød ellers oprig­tigt stor, da den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te erhvervs­mand Mads Dine­sen hen­vend­te sig til den tid­li­ge­re tea­ter­di­rek­tør med et til­bud om at done­re 50.000 kro­ner – under krav om ano­ny­mi­tet. “Hold da op, det er jeg sgu tak­nem­me­lig for. Det kom­mer på et tørt sted,” siger Jon Step­hen­sen på Fri­heds­bre­vets skjul­te opta­gel­ser, hvor man også kan høre ham garan­te­re, at over­førs­len for­bli­ver anonym. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her