Mod­stand­s­kraft – ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens nye mantra

Det engel­ske ord resi­li­en­ce, som bedst kan over­sæt­tes til mod­stand­s­kraft, er det gen­nem­gå­en­de begreb i Den Inter­na­tio­na­le Valuta­fonds (IMF) sene­ste opda­te­ring af for­vent­nin­ger­ne til udvik­lin­gen i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en. Selv­om ver­den­s­ø­ko­no­mi­en har fået fle­re bruta­le kind­he­ste på det sene­ste, så kla­rer den sig for­bløf­fen­de godt. Den sprin­ter ikke der­ud­af, men den er hel­ler ikke fal­det ned i det hul, de fle­ste forventede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her