Mord på etisk

Læn dig til­ba­ge i sædet, og find popcor­ne­ne frem, for i dag står den på true cri­me. Gen­ren, som anmel­der­ne elsker at hade, og læser­ne hader at elske; er det sådan det er? Eller er det kri­mi­en? Hvad er egent­lig for­skel­len på de to gen­rer? At true cri­me ikke ude­luk­ken­de hand­ler om drab og vold mod kvin­der, men en gang imel­lem også går ud over andre minoriteter?! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her