Mor­gen­luft for dummies

I den­ne uges Fri Kri­tik vil jeg præ­sen­te­re dig for hele fire nye bøger med det til fæl­les, at de alle – og umid­del­bart på en påfal­den­de ikke-inti­mi­de­ren­de måde – taler om de “nye tider” efter Bla­ck Lives Mat­ter og MeToo. Det dre­jer sig om køns­for­ske­ren Chri­sti­an Gro­es’ Da MeToo ram­te man­den, kri­ti­ker på Wee­ken­da­vi­sen og tid­li­ge­re vært på Skøn­lit­te­ra­tur på P1, Klaus Rot­hste­ins Den sor­te mand. Racis­me, woke og hvid­hed i dansk lit­te­ra­tur, que­er-teo­re­ti­ke­ren Eve K. Sed­gwi­cks Para­noid læs­ning & repa­ra­tiv læs­ning og ende­lig den skot­ske roman­for­fat­ter Ali Smit­hs Andre tider. Med pisto­len for pan­den må vi hel­le­re kaste os lukt ud i det! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her