Mund­af­læ­se­ren fra Middlesex

21 år og 14 dage gam­le Ras­mus Højlund blev med sine to mål for Man­che­ster Uni­ted i søn­da­gens kamp mod Luton den yng­ste spil­ler i histo­ri­en til at sco­re i seks Pre­mi­er League-kam­pe i træk. Tho­mas Tuchel meld­tes fra offi­ci­elt hold fær­dig som cheftræ­ner i kri­se­ram­te Bay­ern Mün­chen, når inde­væ­ren­de sæson er spil­let til ende. Kyli­an Mbap­pé med­del­te Paris Saint Ger­main, at han for­la­der klub­ben, når hans kon­trakt udlø­ber til som­mer. Hver uge i inter­na­tio­nal fod­bold har sine hoved­per­so­ner. En af de mere over­se­te er Jere­my Freeman. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her