Muse­ums­chef er chef for sin mor, svo­ger og fæt­ter: “Det her er nepo­tis­me,” siger ekspert

På Muse­um Sydøst­dan­mark er muse­ums­chef Thor­b­jørn Kol­bo chef for fle­re af sine nær­me­ste. Nepo­tis­me, siger en eks­pert, men direk­tø­ren oply­ser, at fami­lie­med­lem­mer­ne var de stær­ke­ste kandidater. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her