Myren og Kej­se­ren og den evi­ge pløjemark

Vel­kom­men til årets før­ste Fri Spark, hvor vi ærer mester­spil­ler­ne og ‑træ­ner­ne Zagal­lo og Beck­en­bau­er for deres ind­fly­del­se på fod­bol­dens idéhi­sto­rie. Vi run­der af med en til­stands­rap­port på den hårdt prø­ve­de og kri­ti­se­re­de bane i Par­ken, som i 2024 læg­ger græs til stjer­ne­ak­tø­rer som Man­che­ster City – og Metal­li­ca, The Minds of 99 og Pink. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her