Mystik­ken bre­der sig om Papes pri­va­te diplo­mat-tur: Papes mand var med til møder

Mystik­ken bre­der sig om den meget omtal­te ferie, som De Kon­ser­va­ti­ves leder, Søren Pape Poul­sen, og en højt­pro­fi­le­ret feri­e­de­le­ga­tion var på i Den Domi­ni­kan­ske Repu­blik i febru­ar 2018. Grup­pen tal­te blandt andre davæ­ren­de udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Inger Støj­berg, davæ­ren­de soci­al­mi­ni­ster Mai Merca­do (K), Søren Pape Poul­sens ægte­fæl­le Josue Medi­na Vasquez Poul­sen samt den kon­ser­va­ti­ves par­ti­for­mands pri­va­te ven Frans Ham­mer Hjorth, der under besø­get fejl­ag­tigt blev præ­sen­te­ret som “vicesport­s­mi­ni­ster i Dan­mark”. Grup­pen, her­un­der Søren Pape Poul­sens ægte­fæl­le, var også til pri­vat mid­dag med davæ­ren­de præ­si­dent Dani­lo Medi­na og uden­rigs­mi­ni­ster Migu­el Var­gas. Des­u­den pose­re­de Inger Støj­berg med Marjo­rie Espi­nosa, der var vice­mi­ni­ster med ansvar for migra­tion, som dele­ga­tio­nen også var til møde med, og de mød­tes også med viceu­den­rigs­mi­ni­ster Hugo Rivi­e­ra, viser billedmateriale. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her