Når der går sko­leskak i finansloven

Står det til Soci­al­de­mo­kra­ti­et, er det slut med sko­leskak på finans­lo­ven. Rege­rin­gen har nem­lig valgt ikke at videre­fø­re bevil­lin­gen til Dansk Sko­leskak i sit finans­lo­v­s­ud­spil.  Det er på trods af, at fle­re af de sid­den­de mini­stre tid­li­ge­re har rost indsatsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her