Når der går sko­leskak i finansloven

Står det til Soci­al­de­mo­kra­ti­et, er det slut med sko­leskak på finans­lo­ven. Rege­rin­gen har nem­lig valgt ikke at videre­fø­re bevil­lin­gen til Dansk Sko­leskak i sit finans­lo­v­s­ud­spil.  Det er på trods af, at fle­re af de sid­den­de mini­stre tid­li­ge­re har rost indsatsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.