Når lit­te­ra­tu­ren bli­ver pro­fe­tisk: Gotisk døds­ro­man­tik og van­di­ge fremtidsdystopier

Bal­lard udkom­mer som en del af mikro­for­la­get A Mock Books fan­ta­sti­ske Gaia-serie. Der er noget Lin­da og Valen­tin over Bal­lard – hvis nog­le ellers ken­der Chri­stin og Mézières geni­a­le sci­fi-teg­ne­se­ri­er fra 1970’erne. Vi kan også sige, at Ver­den under vand er 1960’ernes svar på Joseph Con­rads Heart of Dark­ness – bare end­nu mere dysto­pisk og end­nu mere udsyret. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her